Desítky cedulí zavání nelegální reklamou!

01.06.2022

Tak se nám v regionu rozmohl takový nešvar. Ve městech, obcích, vískách i u veřejných komunikací...

[přečtěte si celý článek]


Zuzana Kajnarová exkluzivně pro Žurnál

01.06.2022

„Mám snahu dělat věci, co mě baví, dávají smysl a uživí mě,“ konstatuje Zuzana Kajnarová (39) s...

[přečtěte si celý článek]


Agresor dostal ženu do nemocnice

10.05.2022

Dačicko – Jindřichohradečtí kriminalisté ve spolupráci s dačickými policisty prošetřovali případ...

[přečtěte si celý článek]


...další články

Jindřichův Hradec: Městské byty nejsou a soukromí investoři budí v lidech obavy

Publikováno: 01.01.2022

Z médií už nějaký čas slýcháme, že se Česká republika nachází v bytové nouzi. Nestaví se prý byty standardní, startovací ani nájemní a zejména mladé rodiny, které by rády naskočily do pomyslného vlaku, mají se zajištěním střechy nad hlavou velký problém. Jenže, jak se zdá, konkrétně v Jindřichově Hradci bytová výstavba jede, jen to hřmí. Byty ovšem staví místní soukromé subjekty a zdejší občané se často netají s obavami z toho, kdo v těch bytech bude vlastně bydlet. Dalo by se říci, že jakmile tu někdo přiloží cihlu k cihle, začne se spekulovat o tom, že nové byty poslouží jako útočiště pro lidi tzv. nepřizpůsobivé a coby zdroj příjmů pro nenasytné obchodníky s chudobou.

Abychom byli konkrétní… Stavební úpravy spojené se změnou jejího užívání a se vznikem tří bytových jednotek už jsou odborem výstavby povoleny v objektu bývalé vojenské správy v Mlýnské ulici. Jiný místní investor už jednal s odborem životního prostředí o povolení trvalého vyjmutí lesního pozemku z plnění funkce lesa za účelem následné výstavby rodinných domů v Jakubské ulici (lokalita poblíž kostela sv. Jakuba) a v jiné části téže ulice má vzniknout i bytový dům, což Rada města posvětila za podmínky, že žadatel u budovy vlastním nákladem zřídí čtyřicet parkovacích míst. Komerční byty se mají stát též z bývalé hospody U Václava ve Václavské ulici a částečně i z někdejších administrativních prostor České pojišťovny na sídlišti U Nádraží, na němž má vyrůst i polyfunkční dům, ve kterém budou byty také. Otázkou je, co bude s nedokončeným bytovým domem v Nežárecké ulici, jenž město odkoupilo od pro mnohé kontroverzního developera z Kladna, a za zmínku stojí i šeptanda o tom, že na byty by se údajně mělo proměnit i původní sídlo vedení výrobního družstva Jednota, taky v Nežárecké.

 

Nabídka bytů v Hradci poptávce neodpovídá

Na přípravě vhodných lokalit město pracuje

 

Aktuální informace k výše otevřenému tématu bytové výstavby v Jindřichově Hradci poskytla Žurnálu tisková mluvčí městského úřadu Eliška Čermáková. Říká: „Disponujeme poměrně solidním bytovým fondem, ale poptávku uspokojit nedokážeme.“

 

Lze říci, že se Jindřichův Hradec nachází v bytové nouzi?

E. Čermáková: Jindřichův Hradec nevybočuje z trendů, jež je možno vidět na realitním trhu v celé republice. Ceny nemovitostí rostou a nabídka bytů, která neodpovídá poptávce, je i zde tématem. S růstem cen pozemků, domů, chalup, bytů a stavebního materiálu poroste logicky i tlak na dostupné nájemní bydlení. Vedení města tuto problematiku samozřejmě vnímá a pečlivě ji vyhodnocuje. Ačkoliv disponujeme (na rozdíl od jiných měst a obcí) poměrně solidním bytovým fondem, poptávku uspokojit nedokážeme. Hledáme proto cesty, jak situaci řešit, a připravované projekty jsou toho důkazem. Podotýkám, že město má i byty v domech s pečovatelskou službou, kde může uspokojit poptávku nejen místních obyvatel, ale i lidí z okolí.

Město nestaví byty standardní, startovací ani nájemní. Co je důvodem?

E. Čermáková: Nová bytová výstavba nebo rekonstrukce je běh na dlouhou trať. My jsme v první třetině. Současné vedení města je na radnici rok a půl a co se týče bydlení, došlo za tu dobu k velkému posunu, jen jsme ve fázi, kdy to ještě není vidět. Prvním krokem bylo vytipování lokalit, jež by byly k výstavbě vhodné. Z toho vzešla tři místa – Zbuzany, Dolní Skrýchov a Bobelovka. Pro tyto lokace už vznikla projektová dokumentace na vybudování infrastruktury a energetických sítí. Na Zbuzanech by mělo vyrůst 19 rodinných a 15 bytových domů a na Bobelovce a v Dolním Skrýchově vznikne 10 stavebních parcel. A přípravy dalších lokalit pokračují. Někde je ale nutno upravit územní plán či vypořádat majetkoprávní záležitosti. Pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů už jsme nabídli například v Otíně nebo v Dolní Radouni. Startovací byty by mohly vzniknout v Nežárecké ulici, kde město koupilo nemovitost od pana Vorlíčka (viz dále, pozn. red.). Podporujeme každý smysluplný záměr výstavby nových bytů nebo domů, včetně projektů soukromých investorů. Rozhodně ale nestojíme o ubytovny pro nepřizpůsobivé a o jiné pochybné investice. Už v rámci projektové přípravy je s investory na toto téma jednáno, a máme-li zákonné možnosti, jak takovým záměrům zamezit, pak jich využíváme. Musím ale dodat, že výstavbu mnohdy komplikují i zcela iracionální námitky občanů, vedené strachem z obyvatel ubytoven.

Stavební úpravy spojené se změnou užívání a vznikem tří bytových jednotek už jsou odborem výstavby povoleny v objektu bývalé vojenské správy v Mlýnské ulici. Není překážkou fakt, že zde nejsou parkovací místa?

E. Čermáková: Lze říci jen tolik, že pokud je vydáno stavební povolení a podmínkou pro jeho získání byla například existence parkovacích míst, pak žadatel splnění této podmínky musel doložit.

Místní investor (společnost STOREA) už jednal s odborem životního prostředí o povolení trvalého vyjmutí lesního pozemku z plnění funkce lesa za účelem následné výstavby rodinných domů v Jakubské ulici (lokalita poblíž kostela sv. Jakuba). V jaké fázi se tato věc nachází?

E. Čermáková: Uvedený investor je vlastníkem pozemku parcelního čísla 1482/1, který je územním plánem pro výstavbu určen. Pozemek, na který se ptáte, je sousední pruh okolo cesty (p. č. 1481). Ten má ale jiného vlastníka a je veden jako pozemek určený k plnění funkcí lesa. Pokud by investor chtěl zahrnout uvedený pozemek do svých plánů, bylo by nutné vyjmutí pozemku z ochrany, protože kolem lesních pozemků je povinné ochranné pásmo. Příslušná řízení nejsou ukončena.

Co je nového s plánovaným polyfunkčním domem Karla Franka na sídlišti U Nádraží?

E. Čermáková: Investor upravil projektovou dokumentaci a znovu požádal o územní rozhodnutí.

V Jakubské ulici má vzniknout bytový dům, což Rada města posvětila za podmínky, že žadatel u budovy vlastním nákladem zřídí čtyřicet parkovacích míst. Tohle už je hotová záležitost?

E. Čermáková: Dle našich informací v tuto chvíli územní řízení neprobíhá. Rada města vyjádřila s návrhem stavby souhlas a také schválila smlouvu o smlouvě budoucí, v níž stojí, že parkoviště, které investor vybuduje na své náklady na pozemku města, bude po dokončení stavby prodáno městu za 1.000 korun. Kdy přesně začne investor stavět, záleží na délce územního a stavebního řízení a na plánech společnosti BD Jakubská.

Jedná se o objekt bývalého podniku Zelenina?

E. Čermáková: Ne, jedná se o plochu bývalých tenisových kurtů, kterou investor koupil od soukromého vlastníka.

Co bude s již zmíněným bytovým domem v Nežárecké ulici, jenž město odkoupilo od developera Vorlíčka z Kladna? Naposledy se hovořilo o třech variantách. Dokončení rekonstrukce, zbourání domu a výstavba nového nebo jeho prodej.

E. Čermáková: V návrhu městského rozpočtu na příští rok je počítáno se statickým posudkem a vypracováním projektové dokumentace na demolici části stávajícího objektu a se stavbou nové. Bude to však záležet na rozhodnutí zastupitelů.

Hovoří se o tom, že na byty by se mělo proměnit i bývalé sídlo vedení výrobního družstva Jednota, taky v Nežárecké. Je na tom něco pravdy, nebo je to fáma?

E. Čermáková: O záměrech majitele tohoto objektu nemáme žádné informace.

Může město nějak zamezit tzv. obchodu s chudobou? Tedy aby vlastníci byty ve svých domech nepronajímali nepřizpůsobivým a potenciálně problematickým lidem a nebrali za to peníze od státu?

E. Čermáková: Města disponují dílčími nástroji, jimiž lze tomuto společenskému nešvaru čelit, ale opakuji, nebuďme v lidech zbytečný strach. Jeho mnohdy umělé vyvolávání může vést k tomu, že o bytovou výstavbu ztratí zájem i investor solidní. Což zkomplikuje řešení problému s dostupností bydlení. Podotýkám, že město má vytipováno 21 lokalit pro bytovou i individuální výstavbu, včetně zmíněných Zbuzan, Bobelovky, Dolního Skrýchova a domu v Nežárecké ulici. Na jejich přípravě pracujeme.

- Svatopluk Doseděl -